Als bouwbegeleider ben je de schakel tussen opdrachtgever en uitvoerenden. Soms is dit één aannemer, voor wie de bouwbegeleider vooral een ter zake kundige partner is. Soms gaat het om meerdere zzp-ers, en dan is naast kwaliteitscontrole vooral ook coördinatie gevraagd. Een pragmatische aanpak en het inzetten op een hoge eindkwaliteit, daar mag u bij mij op rekenen.

Tichelkerk SCENARIO 4 (dragged)